Co warto zwiedzić w Wilnie? Cz. 2

W poprzednim wpisie spacerowaliśmy po ulicach stolicy Litwy. Dziś po Wilnie wędrujemy dalej. Jaki jest najlepszy punkt widokowy Wilna? Który teatr robi ogromne wrażenie? Czy pies może być psem według konstytucji litewskiej?

Przykładowy plan zwiedzania miasta poniżej. Dzisiejszą wędrówkę zaczynamy od Bazyliki archikatedralnej na Placu Katedralnym.

PLAC KATEDRALNY

Na Placu Katedralnym mieści się pomnik księcia Giedymina, Katedra, barokowa kaplicę św. Kazimierza oraz dzwonnica. Obok Katedry znajduje się Pałac Władców Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława

Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie

Główną katolicką świątynią na Litwie jest Archikatedra Bazylika pod wezwaniem św. Stanisława i św. Władysława. Klasycystyczna katedra wileńska mieści się w historycznym centrum Wilna i jest uznawana za najważniejszy kościół Litwy. To w tym miejscu odbywają się największe chrześcijańskie i narodowe uroczystości. W podziemiach katedry chowali się wielce zasłużeni ludzie dla kraju, m.in. książęta, magnaci czy biskupi. W podziemiach zachowały się najstarsze resztki świątyni, które datowane są na XIII-XV wiek. To miejsce pochówku wielkich książąt litewskich i królów Polski. Tutaj spoczywają szczątki króla Polski Aleksandra Jagiellończyka oraz groby królowych Polski Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny, a także serce króla Władysława IV Wazy złożone w 1648 roku. Oprócz tego w podziemiach katedry spoczywają szczątki wnuka księcia Giedymina i najpotężniejszego litewskiego władcy Witolda Wielkiego. Ponoć to tutaj w jednej z kaplic odbył się potajemny ślub Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną.

Budowę pierwszej katedry rozpoczęto prawdopodobnie po przyjęciu chrztu przez Mendoga w 1251 roku. Katedra ucierpiała od kilku pożarów. Obok katedry utworzono szkołę, następnie w XVI w zbudowano dzwonnicę katedralną. Miano bazyliki (czyli najwyższy status) katedra zyskała w 1922 roku, natomiast w 1925 nadano jej miano archikatedry. W XX wieku miała miejsce wielka powódź, podczas której archikatedra bardzo ucierpiała. Podczas remontów odnaleziono grobowce królewskie i wówczas postanowiono, by powstało podziemne mauzoleum.

Dzwonnica na Placu Katedralnym

CENA: Katedrę można obejrzeć bezpłatnie, a wycieczka po podziemiach z przewodnikiem w j. polskim kosztuje 4,5 e (ulgowy: 2,5 e); bilety można kupić w Dzwonnicy Katedralnej (stan na 2018 r.)

POMNIK WIELKIEGO KSIĘCIA GIEDYMINA

Pomnik Giedymina

Giedymin – założyciel Wilna oraz Trok. W Jego listach z XIV w. pojawiają się pierwsze wzmianki o Wilnie. Za datę założenia Wilna uznaje się rok 1323. To jeden z najsłynniejszych litewskich władców, który rządził państwem przez ćwierć wieku. Przeniósł stolicę z Trok do Wilna, dwukrotnie powiększył terytorium państwa. Pomnik stworzyli: Amerykanin litewskiego pochodzenia Vytautas Kašuba i Mindaugas Šnipas w 1996r. Mieści się on na Placu Katedralnym i nawiązuje do legendy, która mówi o tym, że księciu przyśnił się żelazny wilk wyjący na wzgórzu. A wilk jest symbolem miasta, dlatego Giedymin powinien właśnie w tym miejscu zbudować miasto.

BASZTA GIEDYMINA

To baszta zachodnia gotyckiego Zamku Górnego na Gorze Giedymina, która powstała w XV w za panowania księcia Witolda. Początkowo była to drewniana warownia, jednak zamek spłonął i obudowano murowany zamek z basztami. Pełniła funkcję ludwisarni, czyli miejsca gdzie rzemieślnik tworzył różne przedmioty z brązu, miedzi czy mosiądzu; następnie więzienia czy biblioteki. W XVI wieku zamek okupowali Rosjanie, aż popadł on w ruinę, dlatego została nam do podziwiania jedynie wieża nazywana Basztą Giedymina. Na wieży wisiała polska flaga, litewska, a później też czerwona. Od 1990 r. na szczycie powiewa flaga Litwy, którą można ujrzeć już z daleka. Co można zobaczyć w wieży? Mieści się tam Muzeum Zamku Górnego, gdzie można obejrzeć np. schemat bitwy pod Grunwaldem, wszelkiego rodzaju przedmioty typu: zbroje, hełmy, miecze, armaty. Możemy obejrzeć makiety wileńskich zamków, jednak warto również tam być dla tarasu obserwacyjnego, który mieści się na najwyższym piętrze i pokazuje panoramę miasta. Chyba, że akurat są remonty itp i wszędzie widać żurawie, rusztowania i brak wstępu… 🙂

CENA: 5 e (ulgowy: 2,5 e), bezpłatnie z Vilnius City Card

CZYNNE: kwiecień –wrzesień 10-21; październik-marzec 10-18

LITEWSKIE MUZEUM NARODOWE

Muzeum historyczne, które powstało w 1952 r w oparciu o zbiory miejscowych polskich muzeów. Wyróżniamy Stary Arsenał i Nowy Arsenał. Stary Arsenał  to prehistoria Litwy od czasów pierwszych mieszkańców, aż do ukształtowania się państwa.  Zaś Nowy Arsenał to ekspozycje pokazujące dzieje państwa litewskiego, jego kulturę, życie codzienne, tradycje i zwyczaje. Możemy zobaczyć unikatowe zbiory archeologiczne. Z dziedzińca tego muzeum można wjechać kolejką na Górę Zamkową. Obok muzeum zauważamy pomnik Mendoga.

CENA: 2 e-3 e (ulgowy 1 e-1,5 e), bezpłatnie z Vilnius City Card

CZYNNE: luty-lipiec w godz. 10-18

Pomnik Króla Mendoga na tle Litewskiego Narodowego Muzeum i… żurawia 🙂

POMNIK KRÓLA MENDOGA

Przed Litewskim Muzeum Narodowym możemy zauważyć pomnik Króla Mendoga, pierwszego Wielkiego Księcia Litewskiego, który zjednoczył ziemie litewskie i stworzył silne państwo liczące się na arenie międzynarodowej. Siedzi on na tronie trzymając w rękach regalia: berło i jabłko. Posąg jest opasany szarfą z kalendarzem słonecznym, gdzie zaznaczono ważne święta pogańskie oraz chrześcijańskie. Trzyipółmetrowy granitowy pomnik autorstwa Regimantasa Midvikisa odsłonięto w 2003r.

GÓRA TRZYKRZYSKA

Chociaż nie zaznaczyłam tego na mapie to obok Litewskiego Muzeum Narodowego i baszty Giedymina znajduje się Góra Trzykrzyska, na którą warto się wspiąć dla samych widoków miasta. Na tej górze, zwanej również Górą Łysą znajdował się kiedyś zamek, który w XIV w. został spalony przez krzyżaków. Legenda głosi, że stały tam kiedyś trzy drewniane krzyże upamiętniające męczeńską śmierć  franciszkanów, którzy zostali przybici do krzyży i rzuceni do rzeki. W XIX w. postawiono tutaj trzy betonowe krzyże, które widać już z daleka, a symbolizują dążenie Litwinów do wolności. Ja, z powodu ograniczonego czasu, niestety nie wspięłam się na tę górę.

Zdjęcie w przybliżeniu. I kolejne rusztowania…

Kościół Wszystkich Świętych i klasztor karmelitów

Kościół Wszystkich Świętych i klasztor karmelitów

Barokowy (karmelicki) zespół budowli wybudowany w latach 1620-1631 (kościół) i 1631-1632 (adaptacja budynków na klasztor karmelitów). Spłonął w 1655 r. podczas najazdu wojsk rosyjskiego cara, ale go odbudowano. Ołtarz główny  został poświęcony Wszystkim Świętym. Przy kościele wznosi się dzwonnica uważana za najbardziej wartościowy element architektoniczny tego zespołu budynków. Mówi się, że jest jedną z najpiękniejszych dzwonnic w Wilnie. Jest pokaźna, bo ma 38,5 m i składa się z kilku kondygnacji. W 1991 roku kościół został zwrócony katolikom, zaczęto odrestaurowywać budynek. Nabożeństwa w kościele są odprawiane w językach polskim i litewskim.

CZYNNY: styczeń – maj 9-19; lipiec 8-14

LITEWSKI NARODOWY TEATR DRAMATYCZNY

Jeden z największych teatrów na Litwie. Powstał w 1940 r. Początkowo teatr akademicki, dopiero  1998.r otrzymał prawo do obecnej nazwy. Ciekawostką jest, że w 2012 r. teatr ze spektaklem „Chaos” wystąpił w Olsztynie na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Demoludy”, a w 2013 r. ze spektaklem „Wygnanie”  w ramach Spotkań Teatrów Narodowych w Warszawie w Teatrze Narodowym.

Strona internetowa teatru:  http://www.teatras.lt

POMNIK TRZECH MUZ

Niesamowite wrażenie robi główne wejście do teatru, które jest zwieńczone „Trzema Muzami”. Jest to symbol teatru, który czuwa nad zróżnicowanym gatunkowo repertuarem sceny narodowej. Mamy Muzę Dramatu (Kaliope), Komedii (Talia) oraz Tragedii (Melpomena).  Autorstwa rzeźbiarza Stanislovasa Kuzmy z 1981r. Wejście to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, choć trochę też przeraziło.

ZARZECZE

Będąc w Wilnie nie należy ominąć Zarzecza czyli UŽUPIS.

„Człowiek ma prawo kochać kota i opiekować się nim”

„Pies ma prawo być psem”

„Człowiek ma prawo kochać”

„Człowiek ma prawo być niekochanym, aczkolwiek niekoniecznie”

„Człowiek ma prawo obchodzić swoje urodziny albo ich nie obchodzić”

To kilka punktów z konstytucji… Zarzecza, czyli jednej z najstarszych dzielnic, która jest często porównywania do paryskiego Montmartre. To miejsce artystów. Ma własny hymn, konstytucję, prezydenta (..), a także patrona Anioła. Konstytucja jest wypisana na murze przy ulicy Paupio, również w języku polskim. Początkowo dzielnicę tę zamieszkiwali rzemieślnicy i biedni ludzie, później margines społeczny, aż do momentu, kiedy zaczęli się tutaj wprowadzać artyści, ponieważ niedaleko znajdowała się Akademia Sztuk Pięknych. Obecnie jest tu organizowanych wiele festiwali, koncertów, wystaw czy innych imprez. Teraz jest to jedna z droższych dzielnic miasta. Symbolem dzielnicy jest rusałeczka czyli Panna z Zarzecza, którą Litwini upamiętnili pomnikiem z brązu na nabrzeżu rzeki Wilenki. Dzielnica obfituje w wiele murali, instalacji artystycznych czy rzeźb.

Kończymy naszą wędrówkę 🙂 Zwiedziliśmy część miasta. Zgłodnieliście? 🙂 Może coś przekąsimy? O TUTAJ: Co warto zjeść na Litwie? KUCHNIA LITEWSKA

 

2 odpowiedzi do “Co warto zwiedzić w Wilnie? Cz. 2”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *